پرسنل محترم صنایع شهید تهرانی مقدم  جهت  دانلود جزوه  مدیریت هزینه ها و قانون مالیات    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0


 

 

 

 

جهت دانلود فایل جزوه    اینجا     کلیک نمایید

پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان- آموزش و آزمون جامع

نکات مهم و نموداری ارزش افزوده دائمی

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی

تحقیقات صنعتی

 


سایر وبینارهای آموزشی

لینک مشاهده عناوین دوره های آموزشی غیرحضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در مهرماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در آبان ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران