فراگیران محترم شرکت افق ماندگار جنوب برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد

 

 

 

لینک ورود به وبینار کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

https://online.lms365.ir/class12/

 

زمان برگزاری وبینار

گروه اول  ⬅️  روز  شنبه و دوشنبه  28 و 30  آبان

گروه دوم  ⬅️روز  یکشنبه و سه شنبه  29 آبان و 1 آذر

 

ساعت برگزاری وبینار  از  8:30  الی 12:30