فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی روش های ارزیابی و تامین پیمانکاران  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور (شماره همراه ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

لینک ورود به وبینار روش های ارزیابی و تامین پیمانکاران

https://online.lms365.ir/class15/

 

زمان برگزاری وبینار روز پنجشنبه   ۲6  آبان

ساعت برگزاری وبینار  از 9  الی 16