فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی

https://online.lms365.ir/class2/

 

زمان برگزاری وبینار

روز  شنبه و دوشنبه  28 و 30 آبان

ساعت برگزاری وبینار  از  13:30  الی 17:30