فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

https://online.lms365.ir/class5/

 

زمان برگزاری وبینار

روز شنبه و یکشنبه  5 و 6 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از  13:30 الی 17:30