فراگیران محترم شرکت لیوژن فارمد برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مهارت های نرم سازمانی روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد

 

لینک ورود به وبینار مهارت های نرم سازمانی

https://online.lms365.ir/class13/

 

زمان برگزاری وبینار

 روز  شنبه 28 آبان

 روز  شنبه 5 آذر

روز دوشنبه 15 آذر

 

ساعت برگزاری وبینار  از  15  الی 19