فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انتظامات پیشرفته حرفه ای روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار انتظامات پیشرفته حرفه ای

https://online.lms365.ir/class2/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه 15 و 22 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از  13:30 الی 17:30