فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت امور اداری و کارگزینی

https://online.lms365.ir/class4/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه وسه شنبه 14 و 15 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از  13:30 الی 17:30