فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  طبقه بندی مشاغل کارگری  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار طبقه بندی مشاغل کارگری

https://online.lms365.ir/class5/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه  19 و20 – 26و27 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از  13:30 الی 17:30