فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی و احتیاجات مواد MRP  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار برنامه ریزی و احتیاجات مواد MRP

https://online.lms365.ir/class6/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه و یکشنبه  23 و 27 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از  13:30 الی 17:30