فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

https://online.lms365.ir/class4/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه وپنجشنبه  23 و 24 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13