فراگیران محترم شرکت شبکه افزار برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

لینک ورود به وبینار مدیریت بحران

https://online.lms365.ir/class12/

 

زمان برگزاری وبینار

 

 روز دوشنبه و چهارشنبه  5 و 7 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از 9  الی 12