فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی هوش هیجانی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور (شماره همراه ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

لینک ورود به وبینار هوش هیجانی

https://online.lms365.ir/class15/

 

زمان برگزاری وبینار

 

گروه اول  ⬅️  روز شنبه  19  آذر

گروه دوم  ⬅️ روز  چهارشنبه  7  دی

 

ساعت برگزاری وبینار  از 14  الی 18