فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه ای و رفتارسازمانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اخلاق حرفه ای و رفتارسازمانی

https://online.lms365.ir/class2/

 

زمان برگزاری وبینار

روزپنجشنبه   15 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13