فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنالیز بازار ، رقبا و تحلیل رفتار مشتری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور (شماره همراه ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

لینک ورود به وبینار آنالیز بازار ، رقبا و تحلیل رفتار مشتری

https://online.lms365.ir/class15/

 

زمان برگزاری وبینار

 روز پنجشنبه 22 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 9  الی 17