فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین برنامه ریزی و کنترل تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار برنامه ریزی و کنترل تولید

https://online.lms365.ir/class5/

 

زمان برگزاری وبینار

روز چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22  دی

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13