فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین نظام اراستگی سازمان (5s) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار نظام اراستگی سازمان (5s)

https://online.lms365.ir/class6/

 

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه  29 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13