فراگیران محترم شرکت پیام گستر(آزمون کیفیت) برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

لینک ورود به وبینار  مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری

https://online.lms365.ir/class12/

 

زمان برگزاری وبینار

 

روز سه شنبه   27 دی

روز پنجشنبه  29  دی

روز سه شنبه    4 بهمن

 

ساعت برگزاری وبینار  از 8:30  الی 12:30