فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول و فنون مذاکره موفق   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول و فنون مذاکره موفق

https://online.lms365.ir/class5/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  دوشنبه   10 و 17  بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18