فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول و مدیریت سرپرستی تکمیلی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول و مدیریت سرپرستی تکمیلی

https://online.lms365.ir/class4/

 

زمان برگزاری وبینار

روز شنبه و یکشنبه  8 و 9 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13