فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمند سازی مسولین دفاتر مدیران   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار توانمند سازی مسولین دفاتر مدیران

https://online.lms365.ir/class2/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  چهارشنبه   12 و 19 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13