فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت منابع انسانی HRM   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت منابع انسانی HRM

https://online.lms365.ir/class6/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  سه شنبه  و چهارشنبه    11 و 12 –  18 و 19 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18