فراگیران محترم شرکت پیام گستر(آزمون کیفیت) برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

لینک ورود به وبینار  مدیریت بحران

https://online.lms365.ir/class12/

 

زمان برگزاری وبینار

 

روزهای  سه شنبه  11 و 18 بهمن

 

 

ساعت برگزاری وبینار  از 8:30  الی 12:30