فراگیران محترم شرکت کارگزاری بهمن برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اکسل   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اکسل مقدماتی 

https://online.lms365.ir/class27/

زمان برگزاری وبینار

روزهای یکشنبه   16 و 23  بهمن

         سه شنبه   18 و 25  بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 15 الی 19

 

 

لینک ورود به وبینار اکسل پیشرفته

https://online.lms365.ir/class27/

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه   17 و 24  بهمن

       چهارشنبه   19 و 26  بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 15 الی 19