فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تولید و عملیات  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار تولید و عملیات

https://online.lms365.ir/class7/

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه

    19 و 20  بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13