فراگیران محترم شرکت اتصال صنعت میانه برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

لینک ورود به وبینار  مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری

https://online.lms365.ir/class12/

 

زمان برگزاری وبینار

 

روز چهارشنبه 26 بهمن ماه 

روز پنجشنبه  27  بهمن ماه

روز چهارشنبه   3 اسفند ماه 

 

ساعت برگزاری وبینار  از 8:30  الی 12:30