فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

https://online.lms365.ir/class4/

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  26 و 27 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 9  الی 13