فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین کالیبراسیون عمومی روی جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار کالیبراسیون عمومی

https://online.lms365.ir/class2/

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه

    1 و 2 اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از 14  الی 18