فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت حقوق و مزایای کارکنان روی جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

https://online.lms365.ir/class2/

زمان برگزاری وبینار

روزهای یکشنبه و سه شنبه

 7  و 9 اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از 14  الی 18