فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بهره وری روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور (شماره همراه ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

لینک ورود به وبینار مدیریت بهره وری

https://online.lms365.ir/class15/

 

زمان برگزاری وبینار

روز یکشنبه 7 اسفند ماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14  الی 18