فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول تهیه و تدوین قراردادها

https://online.lms365.ir/class4/

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18