فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین متعادل سازی خط تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار متعادل سازی خط تولید

https://online.lms365.ir/class4/

زمان برگزاری وبینار

روز شنبه  6 اسفندماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18

روز یکشنبه 7 اسفندماه 

ساعت برگزاری وبینار  از8:30 الی 12:30