فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین طبقه بندی مشاغل کارگری روی جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینارطبقه بندی مشاغل

https://online.lms365.ir/class2/

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه

 13 ، 14 ، 20 و 21  اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از 14  الی 18