فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

https://online.lms365.ir/class4/

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و دوشنبه 13 و 15 اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18