فراگیران محترم موسسه کشتیرانی برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مبارزه با پولشویی روی جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( شماره همراه ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینارمبارزه با پولشویی

https://tophostingworld.com

زمان برگزاری وبینار

روز  پنجشنبه   7 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13