فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی

https://online.lms365.ir/class5/

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه  12 و 13 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13