فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت منابع انسانی

https://online.lms365.ir/class6/

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه  12 و 13 19 و 20 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18