فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی و کنترل تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار برنامه ریزی و کنترل تولید 

https://online.lms365.ir/class7/

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  13 و 14 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13