پرسنل محترم صنایع شهید تهرانی مقدم  جهت  دانلود جزوه  ایمنی ماشینهای پرس    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0

 


 

 

 

 

جهت دانلود فایل جزوه    اینجا     کلیک نمایید

    ايمني پرس هاي سرد