فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=61

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه و شنبه  مورخ  3 و 6 خرداد

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13