پرسنل محترم صنایع شهید تهرانی مقدم  جهت  دانلود جزوه دوره تجزیه و تحلیل استانداردهای حسابداری  ( بخش عمومی)   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0

 


 

 

 

 

جهت دانلود فایل جزوه    اینجا     کلیک نمایید

استاندارد_ه1_حسابداري_بخش_عمومي_شماره1

استاندارد_شماره_2حسابداری_بخش_عمومی

استاندارد 3حسابداري بخش عمومي

استاندارد 4 حسابداري بخش عمومی