فراگیران محترم شرکت فرآوران ذغال سنگ پابدانا برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  لجستیک و مدیریت زنجیره تامین روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

https://tophostingworld.com/

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و یکشنبه 5 و 11 تیر

 

ساعت برگزاری وبینار  از 17 الی 21