فراگیران محترم شرکت موج بر شیراز برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری

https://tophostingworld.com/

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه  10و11و12 تیر

 

ساعت برگزاری وبینار  از 8:30  الی 12:30