فراگیران محترم شرکت موج بر شیراز برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت بحران روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

مدیریت بحران

https://tophostingworld.com/

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و  سه شنبه  17 و 20 تیر

 

ساعت برگزاری وبینار  از 9  الی 12