فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی

https://online.lms365.ir/class9/

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه  15 تیر

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13