فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین جمع داری اموال  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار جمع داری اموال

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=83

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه  20 و 21 تیر

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18