فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین سامانه مودیان مالیاتی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار سامانه مودیان مالیاتی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=84

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه  22  تیر

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13