فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت زمان  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت زمان

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=88

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ 29  تیرماه

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13