فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری صنعتی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار انبارداری صنعتی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=90

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه 2 و 3  مرداد

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18