فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  روشها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار روشها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=89

زمان برگزاری وبینار

روز  سه شنبه 3 مرداد

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18